Автоматизація заявочної кампанії в 1С

ЗАЯВОЧНА КАМПАНІЯ   У рамках налагодження процедур фінансового контролю підприємства вирішують завдання відстеження інформації за поточними зобов'язаннями перед постачальниками по контролю правильності і своєчасності розрахунків за заявками на оплату. У разі невеликої кількості контрагентів і заявок на оплату всі ці функції виконує бухгалтерія, але в момент коли кількість контрагентів стає великим, кількість різних договорів з підрядниками зростає - виникає необхідність у відстеженні зобов'язань перед контрагентами. Автоматизацію процесу контролю оплат часто називають заявочною кампанією.

   Причиною старту проекту з побудови заявочної компанії у нашого замовника стало виникнення проблем пов'язаних з відстеженням дат здійснення платежів, розставлених пріоритетів - за якими із зобов'язань потрібно розрахуватися в першу чергу. Додатково в рамках проекту вирішувалося завдання контролю наданих документів: які документи не надані і визначення відповідальної особи за ненадані документи.

    Для вирішення даної задачі в конфігурації 1С Управління торговим підприємством був дописаний процес узгодження заявки на оплату з різного роду повідомленнями та аналітикою по простроченням оплат, реалізований механізм блокування платежів і верифікація контролерами.

    У слідстві автоматизації процесу затвердження заявки на фінансування значно прискорився процес узгодження платежів, зменшилася кількість прострочень платежів, а також кількість некоректних і не вчасно наданих документів (договорів, рахунків). Керівництво отримало доступ до аналітики з причин блокування і прострочення платежів - блокування через ненадання необхідних документів, блокування по простроченні, прострочення з вини ініціатора платежу або бухгалтера - і, відповідно, з'явився об'єктивний інструмент для аналізу проблем з платежами.

вгору