Функціонал Cognos Express для автоматизації бюджетування

   Продукти для бюджетування дозволяють користувачам, що вводять бюджетні дані в розрізнені локальні файли Excel, перейти до одночасної роботи багатьох користувачів в єдиній (причому високопродуктивній) системі бюджетування, при збереженні тісної інтеграції з Excel.

Cognos Express для автоматизації бюджетування   Важливою перевагою впровадження бюджетування є те, що єдина система дозволяє розширити коло осіб, які беруть участь у процесі бюджетування, за рахунок делегування повноважень щодо введення даних. Таким чином, знижується навантаження на департамент планування і бюджетування.
   Через Інтернет / Інтранет, використовуючи інтерфейс Web-браузера, продукт IBM Cognos Express Planner відкриває налаштований відповідно до рольової функції користувача шаблон бюджету для введення бюджетних даних. Користувачам дозволено працювати тільки з шаблонами, що відносяться до їх центру витрат, і вводити дані тільки в шаблони, авторизовані для введення.
   Автоматизація процесу бюджетування дозволяє перейти від традиційного тривалого процесу розрахунку бюджету до бюджетування в режимі реального часу. Завдяки автоматизації процесу перерахунку, час консолідації бюджетів різних підрозділів до загального бюджету підприємства наближається до нуля.
    Здійснюючи збір інформації «знизу вгору» модуль Cognos Express Planner допомагає отримувати і фіксувати заплановані показники в системі, узгоджувати плани, бюджети і прогнози в режимі реального часу.
   Використовувана в IBM Cognos технологія in-memory OLAP в поєднанні з інтернет-технологіями забезпечує високу швидкість обробки і передачі інформації між учасниками процесу бюджетування і дозволяє значно скоротити терміни узгодження і консолідації бюджетних даних, звільнюючи час для фінансового аналізу і прийняття управлінських рішень.

вгору